Presentaties.

Onderwerpen.

Als keynote spreker over natuur en biodiversiteit is Karin Albers gespecialiseerd in onderwerpen die raken aan ruimtelijke ordening en beheer. Thema’s over meer natuur in bebouwd gebied, risico’s van biodiversiteitsverlies of wat is het belang van insecten, legt ze haarfijn  uit. Hier staan diverse voorbeelden genoemd, maar maatwerk is mogelijk. De doelgroep wordt vooral gevormd door overheden, (groen)aannemers, hoveniers, architecten- en ingenieursbureaus.

Groene muur - natuurinclusief bouwen

Ontwikkel natuurinclusief!

In een groene omgeving zijn mensen veel gezonder en gelukkiger. Ook zorgt natuur en groen voor klimaatadaptatie en duurzaamheid. Een win-win dus die overal toegepast zou moeten worden. Maar waar gaat het mis? Natuurrijk groen en natuurinclusief bouwen moet de norm worden, maar de praktijk is anders. Karin Albers is specialist op dit onderwerp en overtuigt op enthousiaste en deskundige wijze waarom en hoe.

Landkaartje dagvlinder

Ecologisch groenbeheer en natuurgericht maaibeheer

Een belangrijke manier om natuurwaarden, zoals bijvoorbeeld insecten, te helpen is een goed beheer. Maar waar de één vooral de bloemen waardeert, mist een ander het mooie strakke gazon. En om die bloemen te houden, moet toch gemaaid worden, maar daarmee maai je ook bloemen weg. Hoe zit dat? Om een mooi bosje te behouden, kan plaatselijk kappen nodig zijn. Maar bomen zijn heel waardevol, dus hoe leg je die keuze uit? Goede communicatie met een duidelijk, aantrekkelijk en overtuigend verhaal kan een wereld van verschil maken.

insecten op gewone berenklauw

Wat doen insecten voor onze organisatie?

Er is becijferd dat het nog verder laten verdwijnen van insecten enorme risico’s met zich mee brengt. Dat kan miljarden gaan kosten. Hoe meer organisaties bijdragen aan herstel, hoe sneller het gaat, want er is op veel vlakken winst te behalen. Karin kan een krachtig verhaal neerzetten, wat aanspreekt bij de doelgroep. Het verhaal maakt niet alleen het probleem echt duidelijk, maar geeft vooral handvatten voor oplossingen.

Costa Rica biodiversiteit

Biodiversiteit

Overal verschuift de focus van alleen milieu, naar ook natuur en biodiversiteit als belangrijk thema (ook in het MVO beleid). Want meer natuur en biodiversiteit levert vele ‘ecosysteemdiensten’, zoals verkoeling, waterberging, gezondheid, waardestijging, bestuiving, CO2 vastlegging en nog veel meer. Maar wat is biodiversiteit nu echt en wat betekent die? Wat is de Nederlandse biodiversiteit in relatie tot die van de rest van de wereld? Door haar deelname aan onderzoek in een tropisch regenwoud in Costa Rica kan Karin dit heel mooi visualiseren. Maar wat is dan het handelingsperspectief? Wat kunnen mensen en organisaties doen in de praktijk? Daar draait het natuurlijk om. Karin Albers inspireert graag met een presentatie of workshop over biodiversiteit.

Sallandse heuvelrug - heide natuur

Bescherming van natuur

De natuur is er de laatste 30 jaar helaas netto niet op vooruit gegaan, ondanks alle inspanningen. Maar zonder natuurbescherming was het nog veel erger geweest. Er zijn namelijk wel degelijk veel successen geboekt. Bedreigingen, bescherming, ontwikkeling en herstel van natuur worden door Karin Albers in perspectief geplaatst en kunnen de basis vormen voor belangrijke debatten. Waar zit uw invloed en mogelijke verbetering?

Kerkenbosch Zeist - natuurinclusieve wijk

De winst van de natuur

De natuur helpen bespaart (zeker op termijn) kosten en levert daarmee extra winst op. Ook worden juridische risico’s verminderd. Organisaties laten op dit vlak echter veel kansen liggen. Karin Albers vertelt welke kansen u kunt grijpen voor een win-win. U krijgt inspiratie, doordat zowel het ‘waarom’ als het ‘wat’ als het ‘hoe’ duidelijk worden gemaakt.