Presentaties.

Onderwerpen.

Kerkenbosch Zeist - natuurinclusieve wijk

De winst van de natuur

De natuur helpen bespaart (zeker op termijn) kosten en levert daarmee extra winst op. Ook worden juridische risico’s verminderd. Organisaties laten op dit vlak echter veel kansen liggen. Karin Albers vertelt welke kansen u kunt grijpen voor een win-win. U krijgt inspiratie doordat zowel het ‘waarom’ als het ‘wat’ als het ‘hoe’ duidelijk worden gemaakt.

Groene muur - natuurinclusief bouwen

Bouw natuurinclusief!

Steden vormen een ecosysteem op zich. Weinigen zijn zich daarvan bewust. Maar mensen genieten dagelijks van de koolmeesjes en waterhoentjes en de natuur heeft dit leefgebied keihard nodig. Dus natuurrijk groen en natuurinclusief bouwen moet de norm worden. Daar heeft zelfs de Tweede kamer inmiddels oren naar. Karin Albers legt enthousiast uit waarom en hoe.

insecten op gewone berenklauw

Wat doen insecten voor onze organisatie?

Er is becijferd dat het nog verder laten verdwijnen van insecten enorme risico’s met zich mee brengt. Dat gaat miljarden kosten. Hoe meer organisaties bijdragen aan herstel, hoe sneller het gaat, want er is op veel vlakken winst te behalen. Een krachtig verhaal over insecten van een deskundige kan licht geven in de duisternis. Het verhaal maakt niet alleen het probleem echt duidelijk, maar geeft vooral handvatten voor oplossingen.

Costa Rica biodiversiteit

Biodiversiteit

Overal verschuift de focus van alleen milieu, naar ook natuur en biodiversiteit als belangrijk thema (ook in het MVO beleid). Want meer natuur en biodiversiteit levert vele ‘ecosysteemdiensten’, zoals verkoeling, waterberging, gezondheid, waardestijging, bestuiving, CO2 vastlegging en nog veel meer. Maar wat is biodiversiteit nu echt en wat betekent die? Wat is de Nederlandse biodiversiteit in relatie tot die van de rest van de wereld? Onderzoek in een tropisch regenwoud in Costa Rica kan dit heel mooi visualiseren. Maar wat is dan het handelingsperspectief? Wat kunnen mensen en organisaties doen in de praktijk? Daar draait het natuurlijk om. Karin Albers inspireert graag met een presentatie of workshop over biodiversiteit.

Sallandse heuvelrug - heide natuur

Bescherming van natuur

De natuur is er de laatste 20 jaar helaas netto niet op vooruit gegaan, ondanks alle inspanningen. Maar zonder natuurbescherming blijft er vermoedelijk niets meer over. Ook zijn er wel degelijk veel succesverhalen. Bedreigingen, bescherming, ontwikkeling en herstel van natuur worden door Karin Albers in perspectief geplaatst en kunnen de basis vormen voor belangrijke debatten. Waar zit uw invloed en mogelijke verbetering?

Landkaartje dagvlinder

Ecologisch groenbeheer en natuurgericht maaibeheer

Een belangrijke manier om natuurwaarden, zoals bijvoorbeeld insecten, te helpen is een goed beheer. Maar waar de één vooral de bloemen waardeert, mist een ander het mooie strakke gazon. En om die bloemen te houden, moet toch gemaaid worden, maar daarmee maai je ook bloemen weg. Hoe zit dat? Om een mooi bosje te behouden, kan plaatselijk kappen nodig zijn. Maar bomen zijn heel waardevol, dus hoe leg je die keuze uit? Goede communicatie met een sterk verhaal kan een wereld van verschil maken.

Dagvoorzitter.

Gespreksleider.

Bij een ‘groen’ onderwerp is het erg prettig als de dagvoorzitter verstand van zaken heeft én het publiek weet te boeien en uitdagen. Deze combinatie maakt een congres tot een succes en zorgt voor goede vragen en sturing in discussies.
Bijeenkomsten, symposia en congressen.

Grote of kleine bijeenkomsten moeten krachtig ingeleid worden en de discussie liefst op inhoud gestuurd. Karin combineert de capaciteit om te enthousiasmeren, maar ook te sturen, zodat iedereen op koers en binnen de tijd blijft.

Online webinars of bijeenkomsten

Ook met de wereld van de online bijeenkomsten is flink ervaring opgedaan. De verschillende technieken hebben zo hun eigen voor- en nadelen, waar goed op ingespeeld wordt.

Excursies of heisessies

Bijeenkomsten buiten kunnen extra inspireren. Leren of juist discuteren in een mooie omgeving kan heel krachtig zijn, zeker als die omgeving niet alleen als decor wordt gebruikt, maar echt als inspirerend onderwerp en leerelement. Karin Albers kan het verhaal over de natuur linken aan de uitdagingen van uw organisatie.